Novice

Kolenski sklep – sodobni vidiki zdravljenja

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino vljudno vabi na strokovno srečanje o sodobnih vidikih zdravljenja kolenskega sklepa, ki bo potekalo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, v četrtek, 2. aprila 2020.

Predstavljeni bodo sodobni principi operativnega in konzervativnega zdravljenja kolenskega sklepa. V sklopu srečanja bo izšel zbornik z recenziranimi preglednimi znanstvenimi ali strokovnimi članki avtorjev ter zbirka strukturiranih protokolov rehabilitacije najpogostejših okvar kolenskega sklepa, ki bodo po srečanju javno dostopni tudi na spletnih straneh združenj soorganizatorjev.

Ciljni udeleženci srečanja: Specializanti in specialisti FRM, MDPŠ, ortopedije in travmatologije, fizioterapevti, športni delavci. Predvideno število udeležencev do 100. Udeležbo bomo preverjali z registracijo neposredno pred srečanjem.

Kotizacija: 75 eur

Kotizacija za člane ZFRM, ZFS, Združenja ortopedov Slovenije in ISPO: 60 eur

Prijava: ga. Patricija Rojc - patricija.rojc@ir-rs.si, telefon: 01 4758 471.