Novice

Trans European Scientific Contest - TESC 2020

ESPRM TESC 2020

V okviru evropskih kongresov ESPRM (The European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) je v zadnjih letih organizirano tekmovanje TESC (Trans European Scientific Contest) za najboljšo klinično raziskovalno delo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s katerim želijo mlade zdravnike spodbuditi h kliničnemu raziskovalnemu delu ter predstavitvi svojih avtorskih del. K sodelovanju so vabljeni specializanti FRM in mladi specialisti do 3 leta po opravljenem specialističnem izpitu, iz vsake države sodeluje en kandidat.

Na preteklih tekmovanjih so slovenski zastopniki dosegali vrhunske uvrstitve. Za nadaljevanje uspešne tradicije tako vabimo mlajše člane k pripravi in prijavi prispevkov, izmed katerih bo najboljši imel možnost zastopati slovenske barve na ESPRM kongresu leta 2020 v Beogradu. Bivanje in kotizacija je krito s strani ZFRM.

 

 

TESC 2018