Novice

Strokovno srečanje - Klinična prehrana in motnje hranjenja v rehabilitaciji

Za nami je še en uspešno organiziran strokovni dogodek Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino - "Klinična prehrana in motnje hranjenja v rehabilitaciji".


Klinična prehrana je izjemno pomemben, a žal prepogosto spregledan del celostne rehabilitacijske obravnave po težkih boleznih in poškodbah. Motnje prehranjenosti pomembno vplivajo na uspeh in izid rehabilitacije predvsem pri obravnavi kronične bolečine. Le multidisciplinaren pristop, v katerem sodeluje tudi specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine lahko prinese rezultate zdravljenja.
Zahvaljujem se odličnim predavateljem, ki so prenesli svoje znanje med kolege in upam na dobro prihodnje sodelovanje v dobrobit bolnikov. Še posebej veseli smo udeležbe in sodelovanja kolega fiziatra dr. Paola Capodaglia, enega največjih svetovnih strokovnjakov za obravnavo bolnikov z bolezensko debelostjo, ki je tudi prvi avtor članka "Evidence based position paper on Physical  and Rehabilitation Medicine professional practice for people with obesity and related comorbidities - the European PRM position".

 

Predavatelji strokovnega srečanja o prehrani v rehabilitaciji
Strokovnjaki s področja klinične prehrane in motenj hranjenja (od leve proti desni): doc. dr. Vedran Hadžić, dr. Paolo Capodaglio, doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, Irena Štucin Gantar, doc. dr. Tadeja Pintar, dr. Zala Kuret, Nataša Puzić ter mag. Klemen Grabljevec.

 

Podmladek ZFRM