Novice

Izvoljen je nov upravni odbor ZFRM

Spoštovani,

novembra 2022 so potekale volitve organov Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem Zdravniškem Društvu.

Nova predsednica je postala asist. dr. KURET Zala, dr. med.

Novoizvoljeni člani upravnega odbora so: 

  • podpredsednica ZFRM: doc. dr. HERNJA RUMPF Tadeja, dr. med., UKC Maribor
  • tajnik ZFRM: dr. CUNDER Katarina, dr. med., URI Soča
  • blagajnik ZFRM: doc. dr. MAJDIČ Neža, dr. med., URI Soča
  • POTOČNIK Veronika, dr. med., SB Jesenice
  • ČANČ Tanja, dr. med., SB Celje
  • Prim. mag. PLASKAN Lidija, dr. med., SB Celje

Predstavnik novoustavnovljene sekcije za specializante je Jan ARKO, dr. med.

Predsednik nadzornega odbora združenja je viš. pred. LONZARIĆ Dragan, dr. med., UKC Maribor

Člana nadzornega odbora združenja sta 

  • GLOBOKAR Daniel, dr. med., URI Soča
  • MARKOVIĆ ĐORĐEVIĆ Dragana, dr. med., SB Murska Sobota

Novemu vodstvu iskreno čestitamo in želimo uspešen mandat!