Ambulantno zdravljenje žariščne spastičnosti s toksinom botulina po novem odobreno za vse bolnike z okvaro centralnega živčnega sistema

Komisija ZZZS za razvrščanje zdravil na listo je na svoji prvi seji v letu 2019 obravnavala predlog RSK za fizikalno in rehabilitacijsko medicino za razširitev indikacije za zdravljenje žariščne spastičnosti s toksinom botulina. Komisija je v celoti sledila predlogu RSK, tako da se nova omejitev predpisovanja oz. zdravljenja s toksinom botulina glasi: 

Za zdravljenje žariščne in segmentne spastičnosti, ki je posledica okvare (po bolezni ali poškodbi) centralnega živčnega sistema, ki je ni možno zdraviti z drugimi metodami zdravljenja in ovira dnevne aktivnosti ali povzroča bolečino. Zdravilo se lahko aplicira do največ 3x v 12 mesecih.  Zdravilo se financira v okviru specialistične zunajbolnišnične dejavnosti: Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu - Soča, SB Slovenj Gradec, Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UKC Maribor, Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor in Nevrološki ambulanti SB Celje.

Umik dosedanje omejitve na "spastičnost roke pri možganski kapi pri odraslih in dinamičnega ekvinusa noge zaradi spastičnosti pri pokretnih otrocih s cerebralno paralizo, starih 2 leti ali starejših", pomeni pomembno izboljšanje dostopnosti zdravljenja funkcionalno ovirajoče spastičnosti za bolnike po boleznih in poškodbah centralnega živčevja.