Kolenski sklep – sodobni vidiki zdravljenja

Strokovno srečanje o sodobnih vidikih zdravljenja kolenskega sklepa bo potekalo v četrtek, 2. aprila 2020 na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča.

Dogodki

-

31. dnevi rehabilitacijske medicine: izboljšave v klinični praksi

URI Soča, Ljubljana

Kolenski sklep - sodobni vidiki zdravljenja

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja