Praktično izobraževanje - Klinična uporaba kapsaicinskega obliža pri zdravljenju periferne nevropatske bolečine

V organizaciji Združenja za FRM je v petek 26.3.2021 uspešno potekalo praktično izobraževanje.

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik upravnega odbora

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica upravnega odbora

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik upravnega odbora

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik upravnega odbora

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica upravnega odbora

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica upravnega odbora

Slavka Topolić dr. med.

Članica upravnega odbora