Novice

Spoštovane kolegice specializanti in kolegi specializanti,

na spletni strani ZFRM, bo vsak teden objavljen članek, ki vam ga bo v branje priporočilo ZFRM. V izbor bodo prišli članki, ki bodo pokrivali čim širše področje (demografsko - populacijsko), ob tem pa predstavili temeljno pregledno in predvsem klinično uporabno znanje.

"Alternative and complementary therapies in osteoarthritis and cartilage repair" v branje priporoča mag. Klemen Grabljevec, predsednik ZFRM. Izbral ga je iz sledečih razlogov:

  • članek je izšel pred kratkim v ugledni reviji Aging Clinical and Experimental Research (IF 2.33)
  • napisala ga je multidisciplinarna skupina avtorjev iz priznanih akademskih ustanov širom Evrope, med njimi moj prijatelj fiziater Jean Francois Kaux, ki je strokovnjak za regenerativo hrustanca in športne poškodbe (zdravnik belgijske rugby ekipe), delegat v ESPRM in predsednik SISC za rehabilitacijo športnih poškodb pri ESPRM
  • Članek se nanaša na področje, ki je nedvomno pomembno z javnozdravstvenega vidika, saj pokriva multidisciplinarno področje, širok demografski razpon, oba spola, poklicno in športno problematiko in je navsezadnje področje, kjer se pojavlja vedno več dvomljivih metod in se obrača tudi veliko denarja - vsekakor razlog za pridobitev preglednega znanja s tega področja. 

"Augmentative and Alternative Communication (AAC) Advances: A Review of Configurations for Individuals with a Speech Disability" v branje priporoča doc. dr. Metka Moharič, predstojnica Katedre za FRM MF UL in strokovna direktorica URI Soča. Izbrala ga je iz sledečih razlogov:

  • izšel je v reviji Sensors, s faktorjem vpliva 3.031,
  • je zadnji, torej najnovejši, pregledni članek na področju nadomestne in dopolnilne komunikacije, ki lepo povzame kakšne so možnosti na tem področju ter tudi katere tehnologije se trenutno raziskuje in bodo na voljo v prihodnosti,
  • področje je morda nekoliko ozko usmerjeno, vendar ob razvoju IT tehnologije in programu, ki se ga je uvedlo, zelo aktualen za vse specialiste FRM, saj se vse pogosteje srečujemo s pacienti vseh starosti, ki imajo motnje sporazumevanja, ljudje pa so vedno bolj vešči uporabe te tehnologije.

"Defining Components of Early Functional Rehabilitation for Acute Achilles Tendon Rupture - A Systematic Review", v branje priporoča doc. dr. Nataša Kos, članica UO ZFRM in predstojnica Inštituta za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana. Članek je izšel v reviji The Orthopaedic Journal of Sports Medicine (IF 2,58) in na zelo razumljiv način prikazuje pregled zgodnjega funkcionalnega zdravljenja po rupturi Ahilove tetive. Nedvomno "must read" material za specializante.

"The effectiveness of trunk training on trunk control, sitting and standing balance and mobility post-stroke: a systematic review and meta-analysis", v branje priporoča prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež: 

  • Pregledni članek obravnava področje nevro rehabilitacije, ki je domena specialistov FRM, a žal mreža v Sloveniji še vedno ni vzpostavljena;
  • Obravnava bolnikov po kapi ostaja aktualna tema rehabilitacije, kljub prepoznavnim uspehom preventivnih ukrepov in interventne nevrologije v zadnjih desetletjih;
  • Rehabilitacija MŽB prehaja v domeno internistov in nevrologov, v timu pa večkrat ni specialista FRM. Učinkovitost treninga za izboljšanje srčno pljučne funkcije je dokazana, parametri spremljanja in referenčne vrednosti so določeni. Obstajajo tudi dokazi učinkovitosti za kinezioterapijo pri posameznih patologijah, vendar manjkajo protokoli obravnav. Malo vemo o parametrih za vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, o treningu hoje, utrudljivosti, lokomotorni vzdržljivosti in o posledičnih vplivih vaj na kakovost preživetja (pri bolnikih po kapi). Še manj vemo o učinkovitosti kombinacij vsega naštetega v preglednem članku in sočasnem kognitivnem treningu. Del tega bi lahko raziskali specialisti FRM v Sloveniji v multicentrični presečni študiji na vseh treh nivojih (nevro)rehabilitacije.

Članek »Rehabilitation for Low Back Pain: A Narrative Review for Managing Pain and Improving Function in Acute and Chronic Conditions« v branje priporoča prim. mag. Lidija Plaskan, predstojnica Oddelka za medicinsko rehabilitacijo SB Celje in članica UO ZFRM. Članek je pravkar izšel v reviji Pain and Therapy (IF 2.33), je pregleden in odlično povzema možnosti zdravljenja akutne in kronične bolečine v križu. Bolečina v križu je nedvomno bolezen našega časa in jo obravnavamo na vseh nivojih fizikalne in rehabilitacijske medicine. Zato je priloženi članek nujna literatura, ki bo prišla prav vsem specializantom.

Članek z naslovom Multidisciplinary Pain Management of Chronic Back Pain: Helpful Treatments from the Patients’ Perspective je izšel v reviji Journal of Clinical Medicine (IF 2.05). V branje ga priporoča dr. Slavka Topolić, članica upravnega odbora ZFRM in strokovna vodja zdravstvenih programov družbe Thermana d.d. in nesporna avtoriteta na področju balneorehabilitacije. Bolečina v križu velja za eno najpogostejših kroničnih mišično-skeletnih bolečin, s katero se specialisti FRM srečujemo skorajda vsakodnevno. Obravnava bolnikov s kronično bolečino v križu je zahtevna, zato je spremljanje najnovejše strokovne literature, ki nam omogoča lažje razumevanje ter kvalitetnejšo obravnavo bolnikov, še kako pomembna. 

Jurij Karapandža, predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za FRM pri MZ in član UO ZFRM, v branje priporoča dva - vsebinsko povezana članka iz revije Journal of Orthopedics and Traumatology: "Calcific tendinitis of the rotator cuff: state of the art in diagnosis and treatment" in "Complications of calcific tendinitis of the shoulder: a concise review".

Kalcifirajoči (kalcinantni) tendinitis tetiv ramenskega obroča predstavlja eno najpogostejših patologij v ambulantah specialistov FRM na primarnem in sekundarnem nivoju. Zdravljenje je včasih hitro in učinkovito, drugič pa dolgotrajno z možnimi zapleti. Oba članka sta delo istega glavnega avtorja in se medsebojno dopolnjujeta. Podajata kratke in jasne informacije o diagnostiki, zdravljenju in zapletih kalcinirajočega tendinitisa.

Z lepimi pozdravi,

V imenu UO ZFRM,

mag. Klemen Grabljevec, dr. med.