Novice

Cochrane Rehabilitation

Cochrane je neprofitna mednarodna organizacija, v okrilju katere deluje sekcija za rehabilitacijo, Cochrane Rehabilitation.

Cochrane je bil ustanovljen leta 1993 z namenom in vizijo zdravstvenim delavcem nuditi redno posodobljene, visoko kvalitetne, relevantne in na dokazih temelječe informacije. Cochrane sistematični pregledni članki, objavljeni v Cochrane knjižnici, dajejo vpogled v najnovejše in najbolj zanesljive zdravstvene raziskave, na podlagi katerih lahko posamezniki sprejemajo ozaveščene odločitve glede zdravljenja in zdravstvene oskrbe. Veljajo za zlati standard zdravstvenih informacij, saj avtorji niso odvisni od poslovnih interesov, upoštevajo širok razpon virov za zmanjšanje sistemskih odstopanj ter uporabljajo sistematične metode iskanja, analiziranja in sinteze dokazov.

22. oktobra 2016 je bila ustanovljena sekcija za rehabilitacijo, Cochrane Rehabilitation, baza preglednih sistematičnih člankov s področja rehabilitacije obsega že več kot 800 člankov.

Slovenski nacionalni koordinatorki Cochrane Rehabilitation sta dr. Zala Kuret, dr. med. in Vida Bojnec, dr. med.