Novice

Spoštovane kolegice specializantke in kolegi specializanti,

tudi v letu 2021 vam člani upravnega odbora ZFRM na tedenski ravni priporočajo strokovno branje, ki pokriva širše področje rehabilitacije ter pregledno in predvsem klinično uporabno znanje.

"Does the Spraino low-friction shoe patch prevent lateral ankle sprain injury in indoor sports? A pilot randomised controlled trial with 510 participants with previous ankle injuries" je izšel v prvi letošnji številki revije Br J Sports Med (IF 12.86). Članek, ki je tudi metodološko izvrsten, zelo dobro utemelji priporočanje lateralne "objemke" na športni obutvi z namenom preprečevanja poškodbe lateralnih vezi pri dvoranskih športih, predvsem pri športnikih z predhodnimi poškodbami gležnja. Ker se bo uporaba zelo verjetno razširila tudi med športnike v Sloveniji, je prav, da mladi kolegi poznajo pripomoček in ga lahko tudi brez strokovnega dvoma priporočajo športnikom, ki se ukvarjajo z dvoranskimi športi. 

"Popliteal Cysts: A Systematic Review of Nonoperative and Operative Treatment" v branje priporoča mag. Klemen Grabljevec. Izšel je v reviji JBJS (IF: 4,6) in zaključuje, da je konzervativni pristop k zdravljenju z aspiracijo in infiltracijo KS, terapija izbora pri simptomatskem zdravljenju. Aspiracija Bakerjeve ciste pod UZ nadzorom, je nedvomno v domeni specialistov FRM, zato bi morala biti to ena osnovnih veščin, ki jih obvlada specializant FRM.

"Hydrothermotherapy in prevention and treatment of mild to moderate cases of COVID-19" v branje in razmislek priporoča dr. Slavka Topolić. Okrevanje po bolezni Covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus (Sars-CoV-2) je dolgotrajno, saj poleg respiratornih in kardioloških težav oslabi muskulaturo, pogosto pa bolezen spremljata tudi utrudljivost in bolečine. V slovenskih naravnih zdraviliščih na rehabilitacijsko obravnavo sprejemamo vedno več bolnikov po preboleli težji obliki Covid-19. Zaradi pridruženih obolenj smo pri predpisovanja optimalnega programa pogosto omejeni, predvsem pri vključevanju bolnikov v program hidroterapije.

"Assessment of musculoskeletal pain, fatigue and grip strength in hospitalized patients with Covid-19"  je izšel v reviji European Journal of PRM izpod peresa turških kolegov. Članek je izbral mag. Klemen Grabljevec, predsednik ZFRM - z njim želi opozoriti specializante, naj ne podcenjujejo mišično-skeletnih težav in utrudljivosti pri bolnikih po preboleli Covid-19 bolezni. Ob pregledu bolnika po preboleli Covid - 19 bolezni ZFRM priporoča tudi oceno utrudljivosti (npr. FSS, Rehabilitacija, 2008) in kot hitro preverjanje (screening) mišične moči tudi uporabo ročnega dinamometra - glede na ugotovitve turških avtorjev v članku. Referenčne vrednosti moči stiska pesti lahko specializanti poiščejo sami.

"Bone Marrow Aspirate Concentrate Is More Effective Than Hyaluronic Acid and Autologous Conditioned Serum in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Retrospective Study of 505 Consecutive Patients" je izšel v reviji Applied Sciences (IF 2,45), prvi avtor pa je slovenski ortoped doc. dr. Mohsen Hussein, ki je bil vabljeni predavatelj tudi na našem virtualnem kongresu. V branje ga priporoča mag. Klemen Grabljevec, predsednik Združenja za FRM. 
Z enim od prvih priporočenih člankov za specializante smo že vzpodbudili zanimanje za nove rmetode hondroprotekcije in viskosuplementacije, tokratni priporočeni  članek, pa še dodatno informira bralca o pomembni podrobnosti - razliki v učinkovitosti različnih metod zdravljenja artroze kolena z hondromodulatornimi metodami. V dobi, ko število oseb z artrozo sklepov narašča, ravno tako pa tudi število različnih metod obravnave sklepnega hrustanca, je izredno pomembno, da so specializanti seznanjeni z novimi in z dokazi podprtimi (domačimi) spoznanji. 

"Management of plantar heel pain: a best practice guide informed by a systematic review, expert clinical reasoning and patient values" je izšel v reviji Br J Sports Med (IF: 12,8) in jasno sporoča, da je prva linija zdravljenja plantarne bolečine sestavljena iz razteznih vaj za plantarno fascijo, kineziotapinga in izobraževanja bolnika. Vsekakor uporabna in specialistom FRM znana informacija, a glede na pogostost kliničnega problema v fiziatričnih ambulantah je zelo dobro, da smo prepričani, da bolnike obravnavamo po principih z dokazi podprte medicine.

"Is ultrasound-guided lavage an effective intervention for rotator cuff calcific tendinopathy? A systematic review with a meta-analysis of randomised controlled trials", je izšel leta 2019 v reviji BMJ Open Sport & Exercise Medicine (IF 1,51). Članek obravnava "priljubljeno" področje radiologov v Sloveniji: lavažo in aspiracijo kalcinacij iz tetiv ramenskega obroča. Povzetek sistematičnega pregleda (treh) študij, ne oporeka določene učinkovitosti metode, a jasno deklarira: "While our conclusions, based on low-quality evidence, state that US-guided lavage is to be preferred over shockwave therapy, previous meta-analyses for shockwave therapy conclude that it is superior to a placebo to improve function and to decrease the calcification size in individuals with chronic RC calcific tendinopathy. Then, it may still be Kalcinacijaclinically relevant to offer to patients a less invasive intervention such as shockwave therapy. Initial conservative care involving an exercise programme with or without the use of medications may be the treatment of choice for acute and subacute RC calcific tendinopathy since it is less invasive than US-guided lavage or a corticosteroid injection. 

Glede na to, da radiologi poseg reklamirajo celo v "brezplačnikih" (na  sliki), je zagotovo pomembno, da specializanti FRM poznajo na dokazih  podprta dejstva o učinkovitosti posega, saj bodo lahko le tako strokovno svetovali pacientom glede začetnega in nadaljnjega zdravljenja kalcinacij v tetivah ramenskega obroča.

Članek izpod peresa nemških kolegov z naslovom "How effective and efficient are different exercise patterns in reducing back pain?" podaja sledeče zanimive, sicer dokaj pričakovane zaključke: The results indicate that only exercise patterns with a moderate to high intensity in terms of Exercise patternmuscular load significantly reduced pain, i.e. fitness training and MMBE, whereas exercise patterns requiring less muscular effort, such as endurance training, gymnastics and back gymnastics, did not yield significant effects. The effectiveness of exercises with moderate to high intensities was multiplied by a factor of 14.5 when the spine-stabilizing musculature was targeted. Only this combination of intensity and specificity, as applied in the MMBE program, significantly reduced direct medical costs for back disorders.

Prijetno branje vam želi,

Upravni odbor ZFRM