Novice

Praktično izobraževanje - Klinična uporaba kapsaicinskega obliža pri zdravljenju periferne nevropatske bolečine

V organizaciji Združenja za FRM je v petek 26.3.2021 uspešno potekalo praktično izobraževanje "Klinična uporaba kapsaicinskega obliža pri zdravljenju periferne nevropatske bolečine". Izobraževanje smo pripravili za rehabilitacijske time in je potekalo v okviru dovoljenega števila prisotnih oseb na dogodku (10). Med udeleženci so bili od članov Združenja prisotni: prof.Breda Jesenšek Papež (UKC MB), dr. Tanja Čanč (SB Celje), dr. Uljana Antolović (Zavod Fiziatrija Izola) in dr. Jurij Karapandža (ZD Nova Gorica).

 

Program dogodka smo obogatili z gostoma prim. Gorazdom Požlepom iz Ambulante za terapijo bolečine UKC Ljubljana ter asist. Vikijem Kotarjem, mag.zdr.nege, sicer tudi pomočnikom generalnega direktorja URI Soča za zdravstveno nego. Vabljena predavatelja sta predstavila tudi rezultate slovenske študije "DOLORIS" o uporabi kapsaicinskega obliža pri bolnikih z nevropatsko bolečino. Po teoretičnem uvodu smo udeležencem predstavili zanimiv klinični primer bolnice z ganglionom IV. MTP sklepa, ki je glede na UZ preiskavo v stiku z lateralnim dorzalnim živcem v stopalu s posledično razvito regionalno alodinijo. Bolnici smo nato tudi aplicirali kapsaicinski obliž z zelo zadovoljivim učinkom. 

 

Zdravljenje s kapsaicinskim obližem (reg. ime Qutenza) s strani ZZZS trenutno še ni odobreno v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti fizikalne in rehabilitacijske medicine, vendar je bila vloga za spremembo že posredovana s strani RSK za FRM, odobritev z ustrezno APL in LZM šifro pa pričakujemo v mesecu aprilu 2021. 

 

Glede na pojavnost in pogostost PNB v Sloveniji ter število bolnikov v ambulantah specialistov FRM, je metoda zdravljenja s kapsaicinskim obližem zanesljivo ena od metod zdravljenja, ki sodijo tudi v roke specialista FRM oz. rehabilitacijskih timov. V primeru zanimanja kolegov iz drugih ustanov, bomo izobraževanje tudi ponovili (program v priponki).