Novice

Spoštovane kolegice specializanti in kolegi specializanti,

na tedenski ravni vam člani upravnega odbora ZFRM priporočajo strokovno branje, ki pokriva širše področje rehabilitacije ter pregledno in predvsem klinično uporabno znanje.

"Acupuncture for chronic uncomplicated musculoskeletal pain associated with the spine" v branje priporoča dr. Slavka Topolić. V članku si lahko preberete o učinkovitosti akupunkture pri zdravljenju kroničnih mišično-skeletnih obolenj. V zadnjem obdobju specialisti različnih specialnostih, vključno s specialisti FRM,  v zdravljenje različnih bolečinskih stanj kot dodatno metodo zdravljenja vključujemo akupunkturo. Akupunktura je metoda tradicionalne kitajske medicine, ki se je kot komplementarna metoda uveljavila ob boku zahodni medicini. Z vbadanjem igel aktiviramo mehanoreceptorje v koži, mišicah in v vezivnem tkivu v kitah in mišicah. Temu pa se pridružijo še zapletene interakcije, ki vključujejo empatijo, dotik, namen in pričakovanje. Vedno več raziskav in objav s področja akupunkture potrjuje njeno empirično učinkovitost. Izkazala se je za varno in učinkovito ne-medikamentozno metodo zdravljenja bolečine z redkimi, skorajda nepomembnimi stranskimi učinki.

"Mesotherapy: From Historical Notes to Scientific Evidence and Future Prospects" v branje priporočamo zaradi hitrega širjenja metode na področju FRM v Sloveniji in v evropskih državah. Prav je, da kljub kontraverznosti metode in pomanjkanju na dokazih podprtih podatkov, specializanti razumejo princip delovanja in osnove tehnike. UO ZFRM na noben način ne izraža mnenja o učinkovitosti ali priporoča uporabo te metode, priporoča pa seznanitev z njo.

Članek izpod peresa nizozemskih avtorjev je ravnokar izšel v reviji British Journal of Sports Medicine (IF: 12,02). V branje ga priporoča mag. Klemen Grabljevec. Članek ima obetajoč naslov: Which treatment is most effective for patients with Achilles tendinopathy? A living systematic review with network meta-analysis of 29 randomised controlled trials. Slaba novica je, da avtorji kljub pregledu 29 randomiziranih raziskav, na vprašanje iz naslova nimajo odgovora - kar je tudi zaključna ugotovitev meta-analize. Kljub temu razočaranju, članek priporočamo v branje, ker predstavlja odličen model meta-analize, poleg tega pa obravnava zelo pogosto klinično problematiko v ambulanti specialista FRM. 

Meta-analizo s pomenljivim naslovom " 'Frozen shoulder’ is ill-defined. How can it be described better?" so v maju 2020 v reviji Efort Open Reviews (IF 2.295) objavili švicarski avtorji. Članek podari napačnost označevanja adhezivnega kapsulitisa kot samoomejitvene tro-fazne bolezni (ki je zakoreninjen pojem iz leta 1975) in namesto tega kot klinični opis raje ponuja izraz (cit.): "We recommend using rather the best-evidenced natural history available of the disease as one ‘which often sees short-term improvement, but which bears a high chance of ongoing low level restriction and pain’"
Adhezivni kapsulitis ramenskega sklepa (AKRS) je pogosto spregledano (ali podcenjeno) stanje v ambulantah DM in zato so bolniki v fiziatrične ambulante napoteni preredko in/ali prepozno. Znanje iz priporočenega članka lahko pomembno izboljša komunikacijo z bolnikom z AKRS ter kolegom in  bolnikom prištedi frustracije ob poteku bolezni, ki ni v skladu s starim opisom. Ob tem bi omenil, da raziskavo s sledenjem bolnikov z AKRS opravlja tudi naša kolegica dr. Tatjana Ješić, ki ima zato verjetno v tem trenutku največ kliničnih izkušenj in jo lahko v primeru želje po posvetu vedno kontaktirate (seveda tudi njenega mentorja), vesela pa bo tudi vaših priporočil bolnikom za eventuelno vključitev v njeno študijo. 

"Velocity Determinants in Spastic Patients after Stroke—A Gait Analysis Study" je ravnokar izšel v reviji Neurology International in ga v branje priporoča mag. Klemen Grabljevec, predsednik UO ZFRM.
Članek na zelo razumljiv način opisuje vpliv spatiotemporalnih parametrov na hitrost hoje pri osebah  spastičnostjo po možganski kapi. Varna in funkcionalna hoja je eden glavnih ciljev rehabilitacije oseb po poškodbah in okvarah centralnega živčevja, zato je prav, da specializanti vedo, kateri spatiotemporalni parametri so pomembni pri kliničnem delu, kakšne so njihove normalne vrednosti in kako jih merimo oz. opazujemo.

"Surgery is no more effective than conservative treatment for Femoroacetabular impingement syndrome: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials" je izšel letos v reviji  Clinical Rehabilitation (IF 1,77). Avtorji na sicer skromnem številu RCT-jev zagovarjajo trditev, da operativno zdravljenje femoro-acetabularne utesnitve (FAI) dolgoročno ne prinaša boljših rezultatov kot konzervativno zdravljenje. FAI je pogost vzrok bolečine v kolčnem sklepu pri mlajši populaciji in nezdravljen vodi v zgodnejšo artrozo kolčnega sklepa. Ker je dokaj neznana etiologija, bolniki od začetka težav do postavitve diagnoze porabijo 3 leta in 4 obiske različnih strokovnjakov. Dr. Klemen Grabljevec, ki članek priporoča v branje, iz lastnih kliničnih izkušenj poudarja, kako pomembno je, da specialist FRM v primeru mlajšega (tudi manj kot 40 let) pacienta z omejeno notranjo rotacijo kolka ter bolečino, ki je po tipu in lokaciji značilna za razvito kolčno artrozo, pomisli na FAI. V prvi fazi diagnostike zadošča opraviti RTG slikanje oz. najhitreje kar UZ preiskavo kolka, vsekakor pa je diagnostični postopek potrebno zaključiti z MR slikanjem, ki bo pokazal tudi kako napredovale so že hrustančne spremembe v samem sklepu. Za hiter pregled oz. osvežitev znanja o FAI prilaga še simpatičen članek "Femoroacetabular Impingement Syndrome: A Cause of Hip Pain in Adolescents and Young Adults" iz manj znane revije Missouri Medicine, ki pa povsem zadovoljivo opiše glavne značilnosti bolezni. V kolikor bodo specializanti imeli klinična vprašanja pri bolniku s FAI, se lahko seveda vedno obrnejo na dr. Grabljevca. Za vzpodbudo pri iskanju FAI, dr. Grabljevec vabi k soavtorstvu pri članku vsakega, ki bo prispeval bolnika v skupino prvih 12 kliničnih primerov, katerih značilnosti bomo opisali in objavili kot pregledni članek - serijo primerov.

"What Now for Rehabilitation specialists? Coronavirus 2019 Questions and Answers" je ravnokar izšel v reviji Archives of Physical and Rehabilitation Medicine (IF 3.09) in je verjetno do sedaj najboljša pregledna literatura o posledicah bolezni Covid - vključno funkcionalnih, ki sodijo tudi v območje ukrepov FRM. V luči sedanjega in predvsem prihajajočega stanja, ga v branje priporočamo tudi specializantom.

"A Review and Algorithm in the Diagnosis and Treatment of Sacroiliac Joint Pain", vam v branje priporoča mag. Klemen Grabljevec, predsednik ZFRM. Izšel je ravnokar v reviji Journal of Pain Research (IF 2,69) in predstavlja zelo dober pregled obravnave bolnikov z bolečino v SIS. Dobra novica je, da diagnostika SIS disfunkcije dejansko temelji na klinični sliki in pravilni izvedbi kliničnih - provokacijskih testov in da razširjena slikovna diagnostika niti ni potrebna oz. indicirana. Prav je, da specializanti FRM v ambulanti pomislijo tudi na to, ne tako redko klinično entiteto.

Prijetno branje vam želi,

Upravni odbor ZFRM