Novice

7. SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE

PRIJAVNICA NA SPLETNO SREČANJE - Prijava je za vse člane ZFRM brezplačna!

PREDSTAVITEV VABLJENIH PREDAVATELJEV


V letu 2020 pričenjamo z dvoletnimi ciklusi kongresov našega Združenja. V skladu s trenutnimi epidemiološkimi razmerami je pred nas postavljen skupen izziv - izvedba kongresa v e-obliki, kar nas bo žal prikrajšalo za pristne kolegialne stike, a nam bo hkrati še vedno omogočilo izmenjavo strokovnih informacij - tudi spremljanje e-dogodka (Rehabilitacijskih dnevov) je lahko prijetno in zabavno kot je razvidno iz priložene fotografije. 

7. spletno strokovno srečanje Združenja za FRM bo potekalo 19. novembra dopoldan in 20. novembra popoldan kot "prenos v živo" vabljenih predavanj v kombinaciji s povezavo na predhodno posneta prijavljena e-predavanja. Organizacijski odbor je pripravil kakovosten program z vabljenimi predavatelji, hkrati pa vljudno vabimo vse kolegice in kolege, da sodelujejo s svojimi prispevki v obliki kratkega predavanja predstavljenega na petih diapozitivih in pospremljenimi z ustno predstavitvijo pripravljeno v PPT video (ali audio) predstavitvi. 

PRIJAVNICA NA SPLETNO SREČANJE - Prijava na E-kongres je za vse člane ZFRM brezplačna!

 

NAVODILA ZA PRIJAVO PRISPEVKA:

Vaše prispevke pričakujemo do 5. novembra na naslov infozfrm@gmail.com. 

Prispevek naj obsega do 350 besed v obliki Times New Roman, velikost pisave 12, s presledkom med vrsticami 1,15 ter                                    

NASLOV,

Ime in priimek avtorja/ev ter

Naziv ustanove brez naslova

Povzetek naj bo pripravljen v skladu z navodili revije Rehabilitacija in z dodanimi do tremi temeljnimi viri. Prispevki bodo objavljeni v e-zborniku povzetkov kongresa s kataložno kategorizacijo. 

Pripravljene PPT predstavitve z video / audio spremljavo v obsegu pet diapozitivov bomo sprejemali za objavo do 17. novembra 2020 na naslovu tehničnega organizatorja, ki bo objavljen naknadno.

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU!

V imenu UO ZFRM
Klemen Grabljevec, predsednik ZFRM

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR                                             

 • Predsednik: Klemen GRABLJEVEC                   
 • Breda JESENŠEK PAPEŽ                                                     
 • Jurij KARAPANDŽA                                                                     
 • Nataša KOS                                                                                     
 • Metka MOHARIČ                                                         
 • Lidija PLASKAN                                                             
 • Slavka TOPOLIĆ                                                                                 
 • Irma ZIDAR                                                                                     

STROKOVNI ODBOR

 • predsednica: Metka MOHARIČ
 • Nataša BIZOVIČAR
 • Helena BURGER
 • Nika GOLJAR
 • Katja GROLEGER SRŠEN
 • Breda JESENŠEK PAPEŽ
 • Nataša KOS
 • Primož NOVAK

 

Spremljanje Dnevov rehabilitacije na I. oddelku URI Soča
Spremljanje letošnjih Dnevov rehabilitacije na I. oddelku URI Soča