Virtual ISPRM 2021 Congress

Kongres ISPRM bo potekal v virtualni obliki 12. - 15. junija 2021.

Dogodki

-

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

Spletno strokovno srečanje

Imaging possibilities and their role in P&O

Spletno predavanje

Wearable Tools for Digital-aided Decisionmaking

Spletno predavanje

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja