Prijavnica - Kongres ZFRM 2020


Prijave so možne do 16. novembra 2020 do 12h.

V primeru, da je plačnik pravna oseba.

 

Račun bo navedeni plačnik kotizacije prejel s strani računovodstva SZD v osmih delovnih dneh po zaključku kongresa. 

Obvestilo:
Vsak udeleženec s prijavo na dogodek jamči za resničnost podatkov.
S prijavo na dogodek dovoljujem organizatorju, da uporabi in obdela osebne podatke skladno z ZVOP-1 in Uredbo GDPR. Privolitev je možno kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov infozfrm@gmail.com.