16th ISPRM World Congress, Lisboa, Portugal

23rd ESPRM European Congress, 22nd SPMFR Portuguese Congress July 03 - 07, 2022

Dogodki

Celostni pristop k prehransko orgroženemu pacientu

URI Soča, Ljubljana

7. Artrosov strokovni simpozij

Artros, Tehnološki park 19, Ljubljana

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik upravnega odbora

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica upravnega odbora

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik upravnega odbora

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik upravnega odbora

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica upravnega odbora

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica upravnega odbora

Slavka Topolić dr. med.

Članica upravnega odbora