Članek tedna za specializante po izboru ZFRM

Becker: Common Foot Problems: Over-the-Counter Treatments and Home Care

Dogodki

-

8. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

Šibenik, Hrvaška
-

Kongres ESPRM 2020

Beograd, Srbija
-

31. dnevi rehabilitacijske medicine: izboljšave v klinični praksi

URI Soča, Ljubljana

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja