7. SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE

Spletno strokovno srečanje, 19. in 20. november 2020

Dogodki

-

7. slovenski e-kongres Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Spletno strokovno srečanje
-

7th Asian - Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology

Royale Chulan, Kuala Lumpur

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja