22. Evropski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine

Kongres bo zaradi epidemije SARS-CoV-2 potekal preko spleta.

Dogodki

-

8. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

Šibenik, Hrvaška
-

Kongres ESPRM 2020

Beograd, Srbija
-

31. dnevi rehabilitacijske medicine: izboljšave v klinični praksi

URI Soča, Ljubljana

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja