Uspešno izveden 7. slovenski e-kongres FRM

Objavljamo povezavo za ogled e-kongresa.

Dogodki

Ortopedija v času pandemije COVID - 19

Spletno strokovno srečanje
-

PandemicUS

Online tečaj
-

7th Asian - Oceanian Congress on Clinical Neurophysiology

Royale Chulan, Kuala Lumpur

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja