Ambulantno zdravljenje žariščne spastičnosti s toksinom botulina po novem odobreno za vse bolnike z okvaro centralnega živčnega sistema

Komisija ZZZS za razvrščanje zdravil na listo je na svoji prvi seji v letu 2019 obravnavala predlog RSK za fizikalno in rehabilitacijsko medicino za razširitev indikacije za zdravljenje žariščne sp

Dogodki

-

14. učna delavnica cyriaxove ortopedske medicine

Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor

Rehabilitacija v kirurgiji

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, UKC Ljubljana
-

19. Kongres fizijatara Srbije

Zlatibor, Srbija

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja