Priporočila za izvajanje storitev FRM v času epidemije COVID-19

Skupna priporočila za izvajanje storitev FRM v času epidemije COVID-19, ki so jih oblikovali RSK za FRM, Združenja za FRM in URI-SOČA je sprejelo in objavilo MZ RS dne 27.3.2020. 

Dogodki

PRESTAVLJENO / Kolenski sklep - sodobni vidiki zdravljenja

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
-

ODPADE / 15. učna delavnica Cyriaxove ortopedske medicine

Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja